این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  

................................................
 
 

مهندس رزاق بلوری افشاردکتر محمدرضا عصاری

دکتر سیدآرش سید شمس طالقانی  

دکتر سید محمدحسین شریفی  

دکتر جاماسب پیرکندی  

دکتر مصطفی مافی  

دکتر رامین قاسمی اصل
 

 
صفحه اصلی > انعکاس خبری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا
.: انعکاس خبری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا